Forsiden

Historie

De store linier

Tema for tema

Afleveringer

De store linier

Historie i fortid og nutid

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

· angive årsagerne til, at nogle historiske forhold og begivenheder fra Danmarks historie har fået ny betydning i eftertiden, bl.a. nationale sagn, vikingetiden og besættelsestiden

· relatere Danmarks historie til udviklingen i andre områder af Verden i forbindelse med kolonitid, ekspeditioner og udvandring

· give eksempler på samspillet mellem samfundsmæssig udvikling og fællesskaber i relation til politiske partier, fagbevægelse og religiøse bevægelser

· kende baggrund for og udvikling af EU, NATO og FN

· forklare om årsager til og følger af emigration, immigration og mobilitet, herunder europæisk kolonisering af den 3. verden

· beskrive forskellige former for demokrati, herunder antikkens græske demokrati, det første danske folkestyre i 1800-tallet og parlamentarisme

· fortælle om baggrunden for legitimering af magt og ret, herunder Jyske Lov, Den danske Grundlov og Verdenserklæringen om Menneskerettigheder

· kende forskellige politiske ideologiers forklaringer på forholdet mellem produktion, forbrug og ressourcer.Tid og rum

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

· anvende emner og temaer, som er opført på klassens tidsfrise, som fikspunkter for nye tidsangivne oplysninger

· demonstrere sikker anvendelse af relativ kronologi

· forklare betegnelser for tidsepoker som renæssance, enevælde, folkestyre og industrialisering og forstå deres eventuelle indbyrdes overlapninger

· pege på tidstypiske problemløsninger i relation til handel over grænser og menneskerettigheder

· fortælle om tidsregningen i det klassiske Rom og islamiske kultursamfund og kende baggrunden herfor.Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

· gengive hovedindholdet af en historisk fremstilling og angive, hvad der er faktuelle informationer, og hvad der er forklaringer og fortolkninger

· formulere historiske spørgsmål som udgangspunkt for gruppedrøftelser

· give forklaringer på spor fra fortiden i landskabets udformning, bygningsværker og monumenter

· søge oplysning om ophav til forskelligartede informationskilder og tage stilling til pålideligheden

· diskutere forskellige værdier og argumentere for egne holdninger til historiske problemstillinger

· uddrage faktuelle elementer af historiske fortællinger

· formulere historiske fortællinger, hvori personerne udtrykker holdninger til historiske begivenheder

· etablere historiske scenarier og perspektivere det historiske indhold.