Forsiden

Kristendom

De store linier

Tema for tema

Afleveringer

Kære elev !

   Velkommen til  kristendom.

 

Formålet for faget:

 

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre.

 

Stk. 2. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng.

 

Stk. 3. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse for kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger.

 

Stk. 4. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen.

 

Vi tillægger Gud æren for verdens skabelse, men det bliver nok os selv, der kommer til at tage ansvaret for dens undergang.

 

-Nicolaus Cybinski