Tema for tema

Vi starter samfundsfag med det nære ”Menneske og stat”, hvor vi skal arbejde med vores demokrati. Hvilke organer er med til at påvirke din hverdag - de politiske partier, interesseorganisationer, byrådet, amtsrådet og folketinget. Hvilke beslutninger ligger hos hvilke?  Derefter kobler vi ”Menneske og samfund” på for at undersøge, hvordan vi påvirker hverdagen og samfundet - det vil sige fra stat til menig mand og så menig mand til stat. Lidt filosofi om livet, med normer, værdier, regler, forventninger og opdragelse igennem familien, skole, institutioner og i samværet med kammeraterne.

 

· Ideologi

 

· Politiske partier

 

· Styreformer

 

· Stat, Amter og kommuner

 

· Grundloven og magtens tre-deling

 

· Domstolene og kriminalitet

 

· EU

 

· Foreninger

 

· Familie og venner

 

· Arbejdspladsen - og fritidsarbejde

 

· Filosofi

 

 

 

 

Vi starter 2007 der hvor vi slap, nemlig med lidt filosofi. ”Menneske og kultur” hvor kulturen lægger for med normer, værdier uskrevne regler, misforståelser kulturer imellem - hvilken kultur har mest ret? Vi vil se på lidt kulturbytte og kultursammenstød. Og hvad er forskellen på kulturbærer og kulturskaber? Naturen er en ressource, som vi alt tid har taget forgivet - vi betragter den som en uudtømmelig kilde. Denne forståelse og holdning har det været nødvendigt at revidere. Vi ser på ”menneske og natur”, hvordan indgår vi i det kredsløb?

 

 

· Kulturforståelse

 

· Kulturpolitik

 

· Globalisering

 

· Miljøpolitik

 

· Forurening

 

· Miljø og ressourcer

 

· Miljøafgifter

 

· Atomkraft

 

· Økologi

 

· Bæredygtig energi

 

· Ressourceanvendelse

 

Forsiden

Samfundsfag

De store linier

Årets gang

Tema for tema

Samf. afleveringer