Så snart man i statsanliggender hører ordene: ”Hvad kommer det mig ved?”, kan man regne med, at staten er fortabt.

 

Jean-Jacques Rousseau

Kære elev !

   Velkommen til  samfundsfag!  

 

Formålet for faget:

 

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund.

 

Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfunds bevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

 

Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger.

Staten er en klog foranstaltning til beskyttelse af individerne mod hinanden.

 

Friedrich Nietzsche

Forsiden

Samfundsfag

De store linier

Årets gang

Tema for tema

Samf. afleveringer