Forsiden

Dansk

Klare mål

Årets gang

Uge for uge

Skolehjemsamarbejde

Afleveringer m.v.

Årets gang...

2006/2007

Uge 33 Velkommen til 8. klasse...

Uge 4 Litteraturhistorie (moderne gennembrud)

Uge 34 Rap og folkeviser

Uge 5 Billeder (Impressionismen)

Uge 35 Rap og folkeviser

Uge 6 Billeder (Impressionismen)

Uge 36 Livet er, hvad man gør det til!

Uge 7 Ferie

Uge 37 Livet er, hvad man gør det til!

Uge 8 Essays

Uge 38 Livet er, hvad man gør det til!

Uge 9 Essays

Uge 39 Livet er, hvad man gør det til!

Uge 10 Essays

Uge 40 ”Sang til en sommerfugl”

Uge 11 Essays

Uge 41 Seksualundervisning (08.00 - 12.00)

Uge 12 Emneuge

Uge 42 Ferie

Uge 13 UEA-uge - (EUC/Handelsskolen)

Uge 43 Projektoptakt (Overgange)

Uge 14 Påskeferie

Uge 44 Projektoptakt (Overgange)

Uge 15 Optakt til lejrskole

Uge 45 Projektoptakt (Overgange)

Uge 16 Optakt til lejrskole

Uge 46 PROJEKTUGE

Uge 17 Bogen ”I morgen da krigen brød ud”

Uge 47 Fremlæggelser

Uge 18 Optakt til lejrskole

Uge 48 Film

Uge 19 Lejrtur

Uge 49 Film

Uge 20 Himmel/ Efterbehandling af turen

Uge 50 Film

Uge 21 Optakt til og årsprøver.

Uge 51 Bogen ”Fucking Forelsket”

Uge 22 Pinse/ (4 dage)

Uge 52 Juleferie

Uge 23 Analyse og fortolkning af forskelligt

Uge 1 Litteraturhistorie (moderne gennembrud)

Uge 24 Analyse og fortolkning af forskelligt

Uge 2 Litteraturhistorie (moderne gennembrud)

Uge 25 Analyse og fortolkning af forskelligt

Uge 3 Litteraturhistorie (moderne gennembrud)

Uge 26 Analyse og fortolkning af forskelligt